'Öğretmenin Sınırı Yok' projesi, ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek üzere Garanti Bankası'nın öncülüğünde hayata geçiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'yla 20 Haziran 2008 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 5 yılda ilköğretimde görev yapan 100 bin öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişe, hizmet içi eğitim verilmesi hedefleniyor.

Gelecek kuşakların, yaşadıkları çağa ayak uydurabilmelerinin demokratik, çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmelerinin ancak nitelikli öğretimle mümkün olduğu bilinciyle yola çıkan Garanti Bankası, kurumsal bir çatı altında öğretmenlere yönelik sürdürülebilir projeler geliştirmek ve hayata geçirmek amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı'nı kuruyor.

Vakıf, kuruluşu tamamlandığında, projenin yürütmesini üstlenecek ve “'Öğretmenin Sınırı Yok'”, vakfın ilk projesi olarak hayata geçirilecek.

Detaylı bilgi:

www.ogretmeninsinisiyok.com

www.garanti.com.tr