Tufoz grubuna gönderilen ibir optik sorusunun çözümü