Fonksiyonların grafiklerini çizme ve aralarında kalan alanı integral kullanarak bulmak.