Öss için fizik çalışma yöntemi

Öss için fizik çalışma yöntemi


Fizik dersinin içeriği genel hatlarıyla nelerden oluşur ve niçin öğrenilir?

ÖSS deki 45 soruluk Fen grubu dersleri içinde 19 soru ile en çok soru çıkan ders olup bir sayısal öğrencisinin mutlaka öğrenmesi gereken bir derstir. ÖSS de çıkan fizik sorularının zorluk derecesine göre 3 gruba ayırabiliriz. %25 i kolay, %50 si normal, %25 i çeldirici özellik taşıyan ve yoruma ihtiyaç duyulan zor nitelikteki sorulardır. Fizik dersine yeterince çalışabilen bir öğrenci soruların %75 ini rahatlıkla çözebilir.

Vektör, kuvvet, moment, ağırlık merkezi, basit makineler, kütle-öz kütle, sıvıların statiği, sıcaklık ve genleşme, hareket, enerji, elektrostatik, elektrik akımı ve optik ÖSS de çıkan belli başlı Fizik konularıdır. Sözel ve Eşit ağırlıklı bölümlerden sınava hazırlanan üniversite adaylarının temel kavramları öğrenmeleri durumunda her türlü fizik sorusunu çözebilmesi mümkündür. Fizik ihmale gelmeyen bir derstir.

Fizik dersi nasıl dinlenmeli ve bu dersle ilgili bireysel çalışmalarda nelere dikkat edilmelidir?

· Fizik dersinde başarılı olabilmek için uyulması gereken bazı kurallar şöyledir:

· Konu ile ilgili temel kavramlar iyi öğrenilmeli.

· Anlaşılmayan kavram, tanım ve alt başlık için kısa da olsa açıklayıcı notlar tutulmalı.

· Önce temel bilgiler pekiştirilmeli,ve temel bilgiler öğrenilmeden genel bilgilerin kullanılacağı sorulara geçilmemelidir.

· Fizik dersini derste anlamak başarmak için ön koşuldur.

· Derste kavranan konular tekrar edilmeli ve test çözümleri ile pekiştirilmelidir.

· Konuların daha iyi anlaşılması için mümkün olduğunca fazla örnek çözülmeli.

· Çözümler kağıt üzerinde ve yazarak yapılmalıdır.

· Geçmiş yıllara ait sorular incelenmelidir.

Fizik dersinin soruları hangi niteliklere sahiptir? Bu derse ait sorular çözülürken genellikle nelere dikkat edilmelidir?

· Fizik dersinde karşılaşılan belli başlı soru tipleri şöyledir:

· Sıralama soruları

· İlk duruma göre son durum kıyaslama veya fark alma soruları.

· Bazı niceliklere ait ilk değerin son değere eşit olduğu sorular.

· Oran soruları.

· İlke soruları vb.

Soru çözümlerinde aşağıdaki tavsiyelere uymak fizik dersindeki başarıyı arttıracaktır.

Soru çözümleri kolaydan zora doğru olmalı.

· Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalı.

· Sorulara çözülemez ön yargısıyla yaklaşılmamalı.

· Önce soruyu anlayıp nasıl çözmek gerektiği hakkında fikir yürütmeye çalışılmalı.

· Soru çözerken mümkünse şekil veya grafik çizilerek olay somutlaştırılmalı ve zaman kaybı önlenmeli.

· Özellikle altı çizili, en az, en çok, kesinlikle ve benzeri ifade eden anahtar kelimelere dikkat edilmeli.

· Fizik soruları genellikle şekilli ve soru metniyle şekilde birbirinin tamamlayıcısı olduğundan her ikisi birlikte dikkate alınarak veriler ve istenen değerler belirlenmeli.

· İlkeli sorularda önce soru kökü okunmalı ve ilkeler bu amaca uygun olarak incelenmeli.
Fizik dersinde başarılı olabilmek için hangi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır?

Yanlış bir ön yargı sonucu öğrenciler tarafından branş dersler içinde en zor olarak algılanan derslerden birisi fiziktir. Başarısızlığın temel nedeni de budur. Fizik dersini de diğer dersler gibi algılamak gerekir.

Bazı basit temel esaslar yerine getirildikten sonra öğrenilmesi kolay ve zevkli bir derstir.
Fizik dersini diğer derslere ait konu ve sorulardan ayıran seçici özellikler nelerdir?

Fizik dersi fen grubu dersleri içerisinde yer alan, bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmaları gerektiren, yorum ağırlıklı bir derstir.

Vektör kavramını, sayısal bazı işlemleri hatta yorum yeteneğini de içerdiğinden bir çok dersten faydalanır ve bir çok derse ışık tutar.
Fizik dersini çalışırken hangi yardımcı kaynak ve materyallerden faydalanmak gerekir?

MEB müfredatını esas alan bir fizik kitabı temel kaynak olmak şartıyla eldeki yardımcı ders kitapları, ders notları, soru bankaları, testler, dergiler vb. dökümanların hepsi faydalı olacaktır.
Fizik dersinde başarılı olabilmek için:

Sözel gruptaki öğrenciler: Fazla işlem yapmak gerekmeden günlük hayat tecrübesi ile çözülebilecek soruları ve basit matematik işlemleri ile sonuca ulaşabilecek soruları çözmeye çalışmalıdır. Bu yapıya uygun konular iyi seçilmelidir.

Sayısal gruptaki öğrenciler: Sözel ve eşit ağırlık gruptaki öğrenciler ile yapılan tavsiyelere ek olarak, vektörel(yönlü) nicelikleri de iyi bir şekilde kavramalıdır. Temel matematik, geometri, kimya bilgilerini de fizik çalışırken öğrenmiş, hatırlamış olacağından daha önce belirtilen soru tiplerinin tamamını tavsiye edilen yöntemlerle öğrenmeye çalışmalıdır.

1 yorum :

  1. Adsız11/5/14

    fizik konusunu biliyorum ama soruları çözemiyorum cok yanlis yapıyorum napmam gerekıyo

    YanıtlaSil

Yorumunuz en kısa sürede gözden geçirilip uygun bulunması durumunda sitede yayınlanmasına izin verilecektir