VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ


00167565.jpgDerslerde başarı sağlamak, sadece çalışmakla elde edilmiyor. Uzmanlar, çalışmanın ancak sistemli ve verimli yapılması hâlinde başarı getireceğini belirterek, derslerini metot, plân ve program çerçevesinde yapmayan öğrencinin başarılı olamayacağını ifade ediyor.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için motivasyon seti hazırlayan ve edindiği tecrübeleri "Başarı Kılavuzu" adı altında kitaplaştıran Zirve Dergisi yazarı, Hüseyin Tobi, Sınavları Kazanmanın 3 Anahtarı olduğunu belirterek, bunların başarıya inanmak, ulaşılabilir bir hedef belirlemek ve sistemli ders çalışmak şeklinde olduğunu belirtiyor.

“Çalışmasını belli bir sistem çerçevesinde yapmayan öğrenci dersini ve ders çalışmayı sevemez. Çünkü sistemsiz çalışma verimsizdir. Verimsizlik ise öğrencinin moralini bozar, çalışmaktan bezdirir.” şeklinde konuştu. Çalışmayı alışkanlık hâline getirmek gerektiğini vurgulayan Tobi, çalışma disiplininin bozulduğu durumlarda da "Ben bunları yaptım" çizelgesi oluşturarak öğrencinin kendisiyle yarışmasını önerdi. Rehberlik uzmanlarına göre verimli çalışma için yapılması gerekenler şöyle:

Dersten Önce:
» Her öğrenci kendi çalışma ortamına göre bir çalışma planı hazırlamalı ve bu plana mutlaka uymalıdır.
»Çalışma metodunu dersin özelliğine göre seçmelidir. (Okuma, not tutma, anlatım, tümden gelim, tüme varım gibi) sayısal dersler çalışırken mutlaka yazarak çalışma metodu uygulanmalıdır.
» Ders çalışmaları mutlaka belli bir yerde sakin bir ortamda bir masa üzerinde yapılmalıdır.
» Hemen her derste bütün konular çalışılmalı, konular arasında önemli önemsiz gibi ayrım yapılmalıdır.
» Ders araç ve gereçlerini çalışmaya başlamadan önce hazırlamalı, unutulmamalıdır ki araç ve gereç, ihtiyaç olduğunda temin edilmeye çalışılırsa hem zaman kaybına hem de dikkat dağılmasına sebep olur.
» Çalışmaya psikolojik olarak hazır olmayan kişi problemlerinden kendisini soyutladıktan sonra çalışmaya başlamalıdır.
» Öğrenmeyi aralıklarla yapmalı, bu aralıklar da dinlenme, gezinti, söyleşi, müzik ile yapılabilir.
» Çalışılan konu kendi başına bir bütün değilse, geçmiş konular gözden geçirilmelidir.
» Sözel dersler çalışılırken ana düşünceleri dile getiren anahtar kelime ve cümleler tespit edilmeli, gerekirse renkli kalemle altları çizilmelidir.
» İşlenecek konu dersten önce çalışılmalı, anlaşılmayan yerler tespit edilerek derse girilmelidir.
» Ders çalışılırken motive olunmalı, televizyon karşısında veya yatarak çalışmanın etkinliği azaltacağı unutulmamalıdır.
» Düzenli bir defter tutma alışkanlığı kazanılmalı. Tükenmez kalem yerine kurşun kalem kullanmaya özen göstermelidir.
» Çalışırken bir cevabı ezberlemek yerine konuyu anlama veya problemin çözümü yolunu öğrenmeyi seçmelidir.
» Anlatım dersinin arkasından sayısal (matematik, fen bilgisi gibi) bir ders çalışılmalıdır.
» Sabah kahvaltısı yaparak okula gelinmeli, aksi takdirde ders dinleme dikkatinin azalacağı unutulmamalıdır.

Ders Esnasında:
» Sınıfta dersler iyi dinlenmeli, ders sırasında başka şeylerle meşgul olunmamalı, anlaşılmayan yerler anında öğretmene sorulmalıdır.
» Öğretmen dersi anlatırken üzerinde durduğu noktalar ve sınıfa yöneltilen sorular not edilmeli ve sonra çalışılmalıdır.
» Tahtaya yazılan bilgiler ve problem çözümleri dikkatli bir biçimde deftere geçirilmeli ve kontrol edilmelidir.
» Derslerde devamsızlık yapılmamalı, eğer zorunlu olarak yapılmışsa o dersteki konu arkadaşlardan öğrenilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir sonraki konunun öğrenilmesi bir önceki konunun bilinmesine bağlıdır.
» Sınavlarda soruların cevaplarına geçilmeden önce cevaplar zihinsel tasarlanmalı, kâğıtlar verilmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Dersten Sonra:
» Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, konular biriktirilmemelidir.
» Dersler tekrar edilirken, anlaşılmayan konular tespit edilmeli, bir sonraki derste öğretmenine sorarak öğrenilmeli. Sorarak öğrenilenlerin unutulmayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.
» Sayısal dersler çalışılırken sınıfta öğrenilen çözüm yollarının yanı sıra başka çözüm yollarının da olup olmadığı kaynak kitaplardan araştırılmalı, özellikle örnek çözümler çoğaltılmalıdır.
» Zor anlaşılan konulara en verimli çalışma saatleri ayrılmalıdır.

Bunlarla birlikte hangi derse nasıl çalışılacağı da oldukça önemlidir. Aşağıda hangi derse ne şekilde çalışılacağı belirtilmiştir.

TÜRKÇE DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Her öğrencinin bilgi ve öğrenme düzeyi farklıdır ve bu da doğaldır. Eğer okuduğunuzu hemen anlamıyor ve daha fazla okuma gereği hissediyorsanız, çalışmalarınıza; kelime anlamı, cümle anlamı ve parçada anlam sorularını çözmeye yönelik bir nitelik kazandırmalısınız. Bu tip soruları çözerek anlama yeteneğiniz gelişecek, soruların genel mantığını kavrayacak ve test tekniğine alışacaksınız.

Ayrıca çıkmış sorular incelenmelidir. Bu sayede çıkabilecek soruları tanıyacak, soruların soruluş şeklini kavrayacaksınız. Böylece sınavda karşılaşacağınız sorular size yabancı gelmeyecektir.

Anlam bilgisi konusundan gelen soruları çözebilmek için az da olsa kitap okumaya çalışmalısınız. Günde en az 5 sayfa okumanız size tahmin edemeyeceğiniz kadar fayda sağlayacaktır. Okuduğunuz metni özetlemeye, eleştirmeye çalışırsanız yaptığınız işin verimliliği daha da artacaktır.

Burada değinmek istediğimiz önemli bir husus da sözlük ve kılavuz kullanımıdır. Okuduğunuz metinde karşılaştığınız kelimelerden anlamlarını bilmediklerinizi öğrenmek, deyimlerin tam karşılığını bilmek, atasözlerini kavramak istiyorsanız bir Türkçe sözlük, bir deyimler sözlüğü, bir de atasözleri sözlüğü edinip okuma çalışmalarınızı bu sözlüklerle yaparsanız sınavlarda çıkacak muhtemel deyim, atasözü ve kelime anlamı sorularını da çok rahat çözebilme yeteneğine kavuşmuş olursunuz. Yazımını karıştırdığınız kelimeleri ise imlâ kılavuzundan bakarak yerinde öğrenmiş olursunuz. Böyle bir öğrenme şekli kalıcı olacaktır. Yalnız imlâ kılavuzu olarak Türk Dil Kurumu'nun 1996 basımlı yayınım kullanmalısınız. Çünkü sınavlarda bu kılavuz esas alınmaktadır.

# Sonuç olarak şunları diyebiliriz: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır; siz, kendinize göre bir çalışma şekli belirleyiniz.
# Türkçe konulan birbirinin devamı olduğu için konulan sırayla ve anlayarak çalışın. Bir konuyu çok iyi anlamadan diğerine geçmeyin; çünkü her konu bir sonraki konunun temelidir. Temeli sağlam olmayan bina en küçük etkilerde bile yıkılabilir.
# Çıkmış sorular çıkabilecek soruların aynasıdır; bu yüzden son 10 yılın çıkmış sorularını konu konu çözün.
# Test tekniğine alışmak için farklı türden ve çok sayıda soru çözün.
# Anlayamadığınız yerleri mutlaka bir bilene sorun. Eğer soru sorabiliyorsanız iyi yoldasınız demektir.
# Kaliteli kaynaklar kullanın. Öğretmenleriniz size kaynak tavsiyesinde bulunabilir.

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Sosyal Bilgiler dersi; Tarih, İnkılâp Tarihi, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır.

# İlk önce Tarih müfredatı gözden geçirilmelidir. Daha sonra konunun bilgi kısmı, iyice öğrenilmelidir. Konu çalışılırken önemli yerlerin altı çizilerek özet çıkarılmalı, daha sonra bu özetler kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.
# Not çıkarırken kendinize göre ilgi çekici işaretler kullanılmalıdır.
# Tarihle ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir. (Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, rönesans, manda ve himaye gibi)
# Temel bilgiler ve kavramlar arasındaki bağlantılar iyi kurulmalıdır. Örneğin Haçlı Seferleri'nin sonuçlarıyla Avrupa'daki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşim gibi)
# Olaylar arasındaki benzerlikler, ortak özellikler ve neden-sonuç ilişkileri iyice kavranmalıdır.
# Tarih konuları arasında bütünlük olduğu unutulmamalı ve bir konu iyice öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
# Bilgilerinizi kontrol etmek, pekiştirmek ve konularla ilgili yorum gücünüzü arttırmanız için bol bol soru çözülmelidir.
# Konu çalışıldıktan sonra değişik kaynaklardaki sorular çözülmelidir.
# Bol soru çözmek, soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
# Testlerde yanlış yapılan soruların konulan kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.

# Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır.
# Bütün derslerde olduğu gibi Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılan konular, bu tanım ve kavramlar içiçedir.
# Çözülemeyen sorular bilen birisiyle yorumlanmalıdır.Vatandaşlık Bilgileri dersine çalışırken dikkat edilecek hususlar:
# Konulan pekiştirmek için bol bol test soruları çözmek gerekmektedir. Konularla ilgili çıkmış sorular muhakkak çözülmelidir. Çünkü bu sorular gerçek sınavda gelebilecek sorular hakkında size bilgi verecektir.
# M.E.B. ders kitabı muhakkak okunmalıdır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi ile ilgili dikkat edilecek hususlar: Bu derste özellikle İslâm dininin ve imanın şartları, güzel huy ve davranışlarıyla ilgili konulara daha fazla çalışmanız gerekmektedir.* Çıkmış soruları çözmenin başarıyı artıracağı unutulmamalıdır.
# Vatandaşlık bilgileri dersi, günlük yaşantıyla içice olduğundan dolayı bağlantı kurularak çalışılmalıdır.

MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Sevgili öğrenciler,
Ne matematik yeni keşfediliyor, ne de matematiği ilk öğrenecek insanlar sizlersiniz. Nasıl ki 2x2 = 4 değişmez bir kuraldır, matematik öğrenmenin yolları da bu kadar kesindir diyebiliriz.

Öğrenmenin ilk adımı "kişinin bilmediğini fark etmesidir." Bilmediğini fark etmeyen kişiler hayatları boyunca cahil kalmaya mahkumdur.

İşlem Kabiliyetim Az ve Konuları Anlamıyorum
Nasıl ki alfabenin ilk harflerini bilmeyen kişi okuyamaz, matematiğin temel kurallarını bilmeyen öğrenci de matematik konularını anlayamaz.
123123 : 123 = ? işleminin sonucunu 11 buluyorsa,
iki kare farkının açılımının (x2 - y2)- (x - y) (x + y),
tam kare açılımının (x + y)2 = x2 + 2xy + y2,
pisagor teoremini ve öklit bağıntılarını bilmeyen öğrenciden
matematik konularını anlaması beklenemez.

Demek ki önce, matematiğin temel özellik ve özdeşliklerini öğrenmek gerekir. Bunun için şu konular iyi anlaşılmalıdır.
# Dört işlem yapma,
# Rasyonel sayılar ve işlemleri,
# Uslu, köklü ifadeler,
# Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler

Konuları Anlıyorum Fakat İşlem Kabiliyetim az...
Konuları anlayabilmek, kültürünüzün o konuyu öğrenmeye yeterli olduğunun göstergesidir. İşlem kabiliyetinizin az olması da çok soru çözmediğinizi belirtir. İşlem kabiliyetini geliştirmenin en güzel yolu bol soru çözmektir. Bu sayede hem konuları pekiştirmiş hem de hız kazanmış olursunuz.

Çok Yanlış Yapıyorum...
Bu sizin aceleci bir ruh haline sahip olduğunuzu, çalışmanızı belli bir sistem çerçevesinde yapmadığınızı gösterir. Size tavsiyemiz bir bilene gidip, kalan günlerinizi nasıl değerlendirmeniz gerektiğini programlatın.

Matematiğim Mükemmel, Geliştirmek İstiyorum...
Size tavsiyemiz sistemli çalışmanız, çalışkan öğrencilerle yarış ortamlarında birlikte olmanız ve soru bankaları ile dostluğunu ilerletmenizdir.

FEN BİLGİSİ DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Fen Bilgisi dersinin en iyi şekilde öğrenilmesi, bir öğretmenden dersi dinlemek ve öğrenilenleri günlük hayatımızda, örnekleriyle canlandırmakla olur. Fen Bilgisi dersi, derste öğrenilir. Sizler de dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları ise derste öğretmene hemen sorun ve sonuçları not alın.

Derste mutlaka kendi notlarınızı kendiniz tutun ve öğretmenin özellikle vurguladığı noktalara daha sonraki tekrarlarınızda anlayabileceğiniz işaretler koyun. Derste çözülen örnek soruları eksiksiz olarak not alın ve gerekli açıklamaları not düşün. Hazırladığınız bu notlarınızı günü gününe tekrarlar yaparak öğrendiklerinizi pekiştirin ve sonra konu ile ilgili örnekler (özellikle daha önceki yıllarda çıkmış sorular) çözerek bilgilerinizin kalıcı olmasını sağlayın.

Fen Bilgisi dersi ile ilgili en önemli aktivitelerden birinin tekrar olduğu söylenir. Alkol gibi uçucu olan Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka kısa bir tekrar yapın.

Soru çözümüne, kolaydan zora doğru ve özellikle çözümü yapılmış sorulardan başlamanız daha yararlı olacaktır. Çözemediğiniz soruların örneklerini inceleme imkanınız olacaktır. Ayrıca geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkmış soruları çözmek size, çıkabilecek soru tipleri hakkında fikir verecektir.

Fen Bilgisi sınavlarında sorular yorum ağırlıklı olduğundan dikkat ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle dikkatsizlikten yanlış yapma oranı oldukça fazladır. Burada dikkat edilecek şey sorunun açıklama ve esas vurgulanan kısmının çok iyi okunmasıdır. Özellikle altı çizili olan kelimeler dikkatle tekrar okunmalıdır.

Formülleri ezberlemektense, formülü sık sık kullanarak, o bölümle ilgili bol örnek sorular çözerek hafızada kalıcılığı sağlanmalıdır.

Ders çalışırken başarılı olmanız için evinizin (çalışmalarınızı yaptığınız ortamın) fiziki şartlarını ders çalışmayla uygun hale getirin. Dikkatinizi dağıtabilecek; müzik, tv, bilgisayar, oyuncak, poster ve telefon gibi etmenleri çalışma ortamınızdan uzak tutun. Hedefe koşarken gücünüzü, motivasyon seviyenizi yüksek tutup hızınızı en uygun şekilde ayarlayın.

Sınavlarda soruyu anlamak çözümü için bir aşamadır. Başarmanın % 80 i soruyu anlamayı içerir. Bu nedenle soruda altı çizili kelimelere dikkat edilmelidir. Özellikle olumsuz sorularda, kesinlikle, en az, en çok, yanlıştır, doğru değildir, olamaz vs. gibi sorunun çözümünde anahtar görevini üstlenen kelimelerin altı çizilidir. Bu kelimelerin anlamlarına dikkat edilerek sorunun cevabı düşünülmelidir.

Şekil çizimlerine önem verin ve gerekli gösterimleri şekil üzerinde yapın. Soru çözümünde kolaydan zora doğru hareket etmiş ve özellikle çözümü için düzenli bir aşama takip etmiş olursunuz. Bu sizin bakış açınızı genişletir. Soruyu anlamanızı kolaylaştırır.

0 comments :

Yorum Gönder

Yorumunuz en kısa sürede gözden geçirilip uygun bulunması durumunda sitede yayınlanmasına izin verilecektir