Kim, ne zaman, ne bulmuş?

Kim, ne zaman, ne bulmuş?


1900: Lord Rayleigh= Kısa dalgaboyuları için kara cisim kanununun istatistiksel gösterimi
1900: Ernest Rutherford= Radyoaktif yarı ömrünün hesaplanması
1900: Antoine Henri Becquerel= Beta ışınlarının elektron oldukları iddiası
1900: Lummer, Pringsheim Rubens, Kurlbaum= Kısa dalga boylarında Wien'in kara cisim kanununun başarısızlığı
1900: Max Planck= Kara cisim radyasyonunda quanta , Planck'ın kara cisim prensibi ve Planck sabiti
1900: Paul Villard= Gamma ışınları
1900: Friedrich Dorn= Element 86, radon
1900: Pyotr Lebedev= Radyasyon basıncı ölçüldü
1901: Max Planck= Planck sabiti, Boltzmann sabiti, Avogadro sayısı ve elektron yükünün hesaplanması
1901: Guglielmo Marconi= Atlantik boyunca Mors sinyallerinin iletimi
1902: Philipp Lenard= Fotoelektrik etkide yoğunluk prensibi
1902: Rutherford ve Soddy= Radyasyonla dönüşüm teorisi ve "atom enerjisi" deyiminin ilk kullanımı
1902: Kelvin, Thomson= Atomun plum pudding modeli


1903: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları pozitif yüklü
1903: Curie ve Laborde= Radium 'un yaydığı radyoaktif enerjinin büyüklüğü
1903: Johannes Stark= Güneş enerjisi belki de kimyasal elementlerin oluşumundan kaynaklanıyor
1903: Philipp Lenard= Iki zıt kutuplu atom modeli
1904: Albert Einstein= Işık quntasının enerji-frekans ilişkisi
1904: Hendrik Lorentz= Lorentz transformasyonlarının son şekli
1904: Hantaro Nagaoka= Atomun gezegen modeli
1904: Ambrose Flemming= Diode radyo lambası ve doğrultucu
1904: Henri Poincare= Işık hızının fiziğin hız limiti olduğu kestirimi
1904: Ernest Rutherford= Radyoaktif hesaplamayla dünyanın yaşı
1905: Albert Einstein= Kinetik teoriyle brownian hareketinin açıklanması
1905: Albert Einstein= Fotoelektrik için light-quantum teorisi
1905: Albert Einstein= Özel Görecelik
1905: Paul Langevin= Paramagnetiklerin atom teorisi
1905: Percival Lowell= Neptune'un arkasında 9. gezegen varlığının öngörümü
1905: Hermann Nernst= Termodinamiğin 3. kuralı
1905: Albert Einstein= Kütle ve enerji birbirine eşgeğer
1906: Albert Einstein= Katılar için özgül ısı kanununun quantum açıklaması
1906: Joseph Thomson= X-ışın fotonlarının Thomson saçılımı ve atomdaki elektron sayısı
1906: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları havada saçılır
1906: Lee de Forest= Triode radyo lambası
1907: Albert Einstein= Denklik prensibi ve yerçekimsel kırmızıyakayış(redshift)
1907: Urbain ve von Welsbach= Element 71, lutetium
1908: Hermann Minkowski= Uzay ve zamanın geometrik tekliği
1908: Hans Geiger= Radyoaktiviteyi ölçmek için geiger sayacı
1908: Heike Kammerlingh-Onnes= Sıvı helium
1908: Geiger, Royds, Rutherford= Alpha parçacıklarını helium çekirdeği gibi tanımlama
1909: Albert Einstein= Fotonların parçacık-dalga ikiliği
1909: Johannes Stark= Foton momentumu
1909: Geiger ve Marsden= Alfa parçacıklarının altın metal üzerindeki normal olmayan saçılımı
1909: Robert Millikan= Elektron yükünün ölçümü
1910: Albert Einstein= Uzay neden mavi?
1910: Matthew Hunter= Titanium elementinin yalıtımı
1910: Theodor Wulf= Atmosferik radyasyonun fazlalığı
1911: Victor Hess= Uzaydan yüksek mesafeli radyasyon
1911: Heike Kammerlingh-Onnes= Superiletkenlik
1911: Ernest Rutherford= Alfa saçılımı sonuçlarından çekirdeğin varlığının tesbiti
1912: Joseph Thomson= Kütle spektrometresi ve izotopların ayrışımı
1912: Henrietta Leavitt= Cepheid değişken yıldızlarının period - parlaklık ilişkisi
1912: Robert Millikan= Planck sabitinin ölçümü
1912: Peter Debye= Özgül ısı kanununun düşük sıcaklıklar için Geliştirilmesi
1912: Charles Wilson= Cloud chamber
1912: Max Von Laue= X-ışınlarının kırınım sonucu oluşan elektomagnetik radyasyon olarak açıklaması
1912: Albert Einstein= Uzay-Zaman eğriliği
1912: Vesto Melvin Slipher= Andromeda galaksisinin maviye kayış (blue-shift)'ı gözlemlendi
1912: Gustav Mie= Doğrusal olmayan alan teorisi
1913: Niels Bohr= Atomik yörüngelerin quantum teorisi
1913: Niels Bohr= Nükleer özellik olarak radyoaktivite
1913: Jean-Baptiste Perrin= Atom ve moleküllerin boyutları için teori
1913: Fajans ve Gohring= Element 91, protactinium
1913: Bragg ve Bragg= X-ışını kırınımı ve kristal yapıları
1913: Hans Geiger= Atom numarası ve nukleer yük arasındaki ilişki
1913: Johannes Stark= Hidrojen spektrum çizgilerinin elektirik alanı içinde bölünmesi
1913: Frederick Soddy= Izotope
1914: James Chadwick= Temel beta spektrumu sürekli ve enerji değişkenlikleri gösteriyor.
1914: Harry Moseley= Çekirdek elektrik yükü ve atom numarası arasındaki ilişkiyi ispatlamak için X-ışınlarının kullanımı
1914: Ejnar Hertzsprung= Büyük Magellanic bulutu uzaklığının, Cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
1914: Rutherford, da Costa Andrade= Gamma ışınlarının kuvvetli foton olarak tanımlanması
1915: Albert Einstein= Genel görecelik
1915: David Hilbert= Gravitasyon alan denklemlerinde action prensibi
1915: Albert Einstein= Işık eğiminin öngörümü ve merkür perihelion kaymasının açıklaması
1916: Robert Millikan= Fotoelektrik etkide enerji kanununun ispatı
1916: Albert Einstein= Gravitasyonel dalgaların öngörümü
1916: Albert Einstein= Genel görecelikte enerji-momentum korunumu
1916: Karl Schwarzschild= Gravitasyon alan denklemlerindeki garip sonuç küçük kara deliğin habercisi
1916: Arnold Sommerfeld= Ileri atomik quantum numarası ve spekturumun kesin yapısı, fine structure sabiti
1917: Harlow Shapley= Galaksinin çapının 100.000 parsec olarak tahmini
1917: Albert Einstein= Kozmolojik sabit kavramı ve evrenin steady state modeli
1917: Vesto Melvin Slipher= Birçok galaksinin kırmızıya-kayış'ı olduğu gözlemlendi
1917: Willem de Sitter= Evrenin maddesiz statik model açıklaması
1917: Arthur Eddington= Gravitasyonel enerjiyi, yıldızların yaydığı bir enerji olarak açıklama yetersiz
1917: Rutherford, Marsden= Nitrojenden hidrojen ve oksijenin yapay olarak ayrıştırılması
1918: Harlow Shapley= Globular kümesi uzaklığının cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
1918: Harlow Shapley= Galaksimizin büyüklüğü ve şeklinin tesbiti
1918: Reissner ve Nordstrom= Yüklü kara deliklerin varlığını ortaya koyan Einstein denklemlerinin çözümü
1918: Emmy Noether= Klasik fizikte simetri ve korunum denklemleri arasındaki matematiksel ilişiki
1918: Francis Aston= Kütle spektrometresi
1918: Herman Weyl= Guage teori
1919: Ernest Rutherford= Çekirdekte protonun varlığı
1919: Francis Aston= Hidrojen'nin helium'a fission'u çok fazla enerji açığa çıkarıyor.
1919: Crommelin, Eddington= Eclipse sırasında Einstein'ın starlight sapması tahmininin doğrulanması
1919: Arthur Eddington= Kırmızı gaint'ların büyüklüğünün steller modelle ölçümü
1920: Ernest Rutherford= Neutron'un öngörümü
1920: Anderson, Michelson= Betelgeuse yıldızı büyüklüğünün stellar interferometre kullanılarak ölçümü
1920: Harkins, Eddington= Hidrojen fission enerjisi yıldızların enerji kaynağı olabilir.
1920: Shapley ve Curtis= Evrenin yapısı ve büyüklüğü üzerine büyük tartışma
1921: Theodor Kaluza= Yeni boyut ekleyerek elektromagnetizm ve gravitasyonun bütünleştrilmesi
1921: Bieler ve Chadwick= Güçlü nükleer etkileşim için kanıt
1921: Stern ve Gerlach= Atomik magnetik momentin ölçümü
1921: Charles Bury= Elementlerin kimyasından elektronik yapılarının tesbiti
1922: Cornelius Lanczos= De Sitter evreninden genişleyen evrene geçiş
1922: Alexsandr Friedmann= Içinde maddeyle beraber genişleyen ve salınan evren modeli
1923: Compton ve Debye= Compton etkisi teorisi
1923: Arthur Compton= Compton etkisinin ispatı fotonu parçacık olarak tanımlamamızı destekler
1923: Louis de Broglie= Parçacıkların dalga yapısının öngörümü
1923: Davisson ve Kunsman= Elektron kırınımı
1923: Coster ve von Hevesy= Element 72, hafnium
1923: Herman Weyl= De Sitter evreni uzaklıkla kırmızıya kayış arasında doğrusal bir ilişki öngörür.
1924: Edwin Hubble= Cepheid değişkenleri kullanarak diğer galaksilerin mesafelerinin ölçümü
1924: Edward Appleton= Ionosphere
1924: Satyendra Bose= Planck kanununun türetimi
1924: Bose ve Einstein= Foton istatistiği ve Bose-Einstein yoğunluğu
1924: Albert Einstein= Quantum boson moleküler gazlarının statik fiziği
1924: Wolfgang Pauli= Zeeman etkisinin açıklaması ve elektronun iki-değerlikli yapısı
1924: Wolfgang Pauli= Exclusion prensibi
1924: Ludwik Siberstein= Nebulae için kırmızıya kayış iddiası
1925: Walter Elsasser= Walter Elsasser elektron kırınımının maddenin dalga özelliği olarak açıklanması
1925: Vesto Melvin Slipher= Galaksilerin Kırmızıya Kayış'ı mesafe-hız ilişkisini ortaya koyuyor.
1925: Robert Millikan= Kozmik ışınların üst atmosferde keşfi
1925: Noddack, Tacke Berg= Element 75, rhenium
1925: Werner Heisenberg= Quantum mekanik geçiş teorisi
1925: Born ve Jordan= Heisenberg quantum mekaniğinin matrix gösterimi
1925: Paul Dirac= Genel quantum mekanik q-number teorisi
1925: Pascual Jordan= Ikincil quantizasyonu
1925: Goudsmit ve Uhlenbeck= Elektron spin
1925: Enrico Fermi= Elektron istatistiği

33 yorum :

 1. Gerçekten işe yarar bir sunum hazırlamışsınız. Bir sürü ödevimde yardımcı oldunuz. Teşekkürler. Yalnız enerjinin korunumu kanununu kim bulmustur? sorusuna yanıt bulamadım. Yada gözümden kaçmış olucak. Bir daha gezicem. Teşekkürler

  YanıtlaSil
 2. Sana yardımcı bir yazı olduğuna sevindim umarım iyi bir not alırsın. Enerji korunumu hakkında şun ları söyleye biliriz. Enerji korunumu bilim adamlarının deneyler ve gözlemler sonucunda enerjinin korunduğunu görmesi ve bunu yasa olarak kabul etmesidir. Enerji korunumu bir buluş değildir. Fizik bilimi içerisinde bir çok yasadan biridir.

  Saygılar başarılar.

  YanıtlaSil
 3. gamze9/10/08

  sitenizi beyendim ama dünyanın ilk kim ve nasıl ölçtüğünü bulamadım.ya da ben bulamadım lütfen yardım edin

  YanıtlaSil
 4. tesekkurler.aynen bu sekılde aktarıcam bilginizi:)

  YanıtlaSil
 5. @ Gamze

  Eratosthenes (Eratosten) (Yunanca Ἐρατοσθένης) (M.Ö. 276 - M.Ö. 194 ) Yunanlı matematikçi , coğrafyacı ve astronom.

  Eratosthenes, Cyrene'de (günümüz Libya'sı) doğmuştur, ama ölene kadar tüm yaşamı Ptolemaios soyunun hüküm sürdüğü Mısır'ın başkenti Alexandria'da (İskenderiye) geçmiştir. Hiç evlenmemiştir.

  Eratosthenes Alexandria'da ve bir müddet Atina'da öğrenim görmüştür. İ.Ö.236'da Ptolemaios III Euergetes I tarafından Alexandria Kütüphanesi'ine, o koltuktaki ilk kütüphaneci Zenodotos'un ardından, kütüphaneci olarak atanmıştır. Matematik ve doğal bilimlere katkılarda bulunmuştur. İ.Ö.195 de kör olmuştur ve bir yıl sonra kasıtlı olarak kendini aç bırakarak ölmüştür.

  Meridyen yayının uzunluğunu ve ondan yararlanarak Dünya’nın çevre uzunluğunu Ekvator'u hesaplamış, çalışmalarını Geopraphika adlı eserinde toplamıştır. Dünya üzerindeki yerleşik alanların sınırlarını, hazırladığı bir haritada da gösteren matematik coğrafyacıdır.

  kaynak: wikipedia

  YanıtlaSil
 6. teşekkürler umarım işime yarar

  YanıtlaSil
 7. lütfen tek bir sorum kaldı buna yardım edin.yalnız 1 saatim var hemen yollarmısınız?

  YanıtlaSil
 8. tek bir sorum kaldı lütfen yardım edin.dünyada en çok yanilen ve tutulan balık hangisidir?yalnız 1 saatim var hemen yollar mısınız?

  YanıtlaSil
 9. biraz daha çabuk olabilirmisiniz?

  YanıtlaSil
 10. ya birazdaha çabuk olamazmısınız birazdan gidicem çok az vaktim kaldı

  YanıtlaSil
 11. olumu siz salakmısınız
  ,

  YanıtlaSil
 12. aradığım şeyi bulamadım ama yinede çooooooooooooooook teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 13. iğrenç olmuş bn matematik diorum matematikle ilgsi yok yha ufffffffffff sıkıcısınız deli olcam

  YanıtlaSil
 14. çok teşekür edriz arkadaşlarım hepsi yardım ettiginizi söylüyor

  ANKARADAN{ASLIHAN}

  YanıtlaSil
 15. amannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  YanıtlaSil
 16. BU NE YAAA NE SAÇMA BİŞİ AMANNNNNNNNNNN SİE ETT

  YanıtlaSil
 17. ya merkürü kimbulmuş ya of

  YanıtlaSil
 18. güzel beğendim işime yaradı saolun

  YanıtlaSil
 19. bence aptalca birşey bu kimin işine yarakki hahhhah

  YanıtlaSil
 20. bunu kim yaptıysa salak herhalde benim işime yaramadı siizn nasıl işinize yaradı hayret
  bunu yapan da buna bakanda tam bi salak haaaaaaaaaaa

  YanıtlaSil
 21. bence sunu bulmıghdszxsf
  you what is your to colk 8 .oo bulmustur

  YanıtlaSil
 22. Arkadaşlar siz kaç yaşındasınız?

  YanıtlaSil
 23. olmaz4/12/08

  bnce güzel ama pek işime yaradı diyemem bizim hoca bunları istemez uzuzn uzun ister benim işime yaramasada başkasının işine eminim yarar bunu yapanında buna bakanda salak diyen bence kendi salaktır

  YanıtlaSil
 24. birsen15/12/08

  sağolun teşekkürler çok işime yaradı bunları ödevime yazınca çok güzel olduuuuuuuuuuuuu

  YanıtlaSil
 25. aman çok sıkıcı ama işime yaradı :D

  YanıtlaSil
 26. aman çok sıkıcı ama işime yaradı :D

  YanıtlaSil
 27. :D çok guzel bir site elinize sağlık çok işime yaradı:D:D:D:D

  YanıtlaSil
 28. bu ne ya aradığımı bulamıom salakça bişey saati kim bulmuştur diom ne gelio yaaaaaaaa o kadar sey yazmısınız bosuna arasına saati kimin bulduğunu ekleyemion mu hiç bir işime yaramadı bence tek kelime ile iğrençti

  YanıtlaSil
 29. çok beyendim bu siteyi ama konuları biraz daha açın

  YanıtlaSil
 30. bu sitede saati arıyorum neler çıkıyo bu ne böyle iğrenç şeyler

  YanıtlaSil
 31. ben şafsen çok begendim öyle çok isim varki insan hangisini yazabilecegini şaşırıyor  umarım daha çok olur tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  YanıtlaSil
 32. ben matematik dalındakilerini sordum cevap alamadım bu sitenin daha gelişmesini isterdim yani.. matematikkkkk dalında o şekil yani

  YanıtlaSil

Yorumunuz en kısa sürede gözden geçirilip uygun bulunması durumunda sitede yayınlanmasına izin verilecektir