Öğretmen Akademisi Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı


'Öğretmenin Sınırı Yok' projesi, ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek üzere Garanti Bankası'nın öncülüğünde hayata geçiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'yla 20 Haziran 2008 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 5 yılda ilköğretimde görev yapan 100 bin öğretmen, okul yöneticisi ve müfettişe, hizmet içi eğitim verilmesi hedefleniyor.

Gelecek kuşakların, yaşadıkları çağa ayak uydurabilmelerinin demokratik, çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmelerinin ancak nitelikli öğretimle mümkün olduğu bilinciyle yola çıkan Garanti Bankası, kurumsal bir çatı altında öğretmenlere yönelik sürdürülebilir projeler geliştirmek ve hayata geçirmek amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı'nı kuruyor.

Vakıf, kuruluşu tamamlandığında, projenin yürütmesini üstlenecek ve “'Öğretmenin Sınırı Yok'”, vakfın ilk projesi olarak hayata geçirilecek.

Detaylı bilgi:

www.ogretmeninsinisiyok.com

www.garanti.com.tr

2 yorum :

 1. Ali Çakıroğlu15/10/08

  Öğretmenin Sınırı Yok projesini; Anlayış,Yapı ve Süreç boyutları ile anlamaya çalışıyorum.
  Projenin dayandığı fikri arkaplan nedir? Proje ile oluşturulmak istenilen çevrim sistemi nedir? Proje mesleki ve kişisel gelişimi bir süreç olarak görüyor mu,yoksa 100.000 eğitim çalışanına hizmetiçi eğitim vermekle işini tamamlıyor mu? Projenin mesleki ve kişisel gelişime ilişkin çıktıları neler olacaktır? Çıktılarının etkileri nasıl izlenip değerlendirilecek? Sorularına tam, açık ve anlaşılır yanıtlar oluşturulmasında yarar görmekteyim.
  Ayrıca,"yaptıklarınızın yapmak istedikleriniz olup olmadığı" konusunda hiç değelendirme toplantısı yaptınız mı? Gerçekten öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine ilişkin görmek istediklerinizi bu proje sağlayacak mı? Bunu nasıl anlayacaksınız ?
  Öğretmenlik ve okul yöneticiliklerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünde şef, şube müdürü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu görevlerimde eğitim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda pek çalışmanın sorumluluğunu yerine getirdim.
  Değindiğim konu özelinde; Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında,"Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri","Özel Alan Yeterlikleri" ve öğretmenlerin bu yeterlikleri kazanmalarına yönelik "Okul Temelli Mesleki ve Kişisel Gelişimin" Kılavuzunun hazırlanması ve alanda uygulanması sorumluluğunu Daire Başkanı olarak üstlendim.
  Yukarıdaki soruları belirttiğim deneyimim bağlamında sorma hakına sahip olduğumu düşünmekteyim.Zira konuya ilişkin olarak çalışan ve HATA YAPMA fırsatını da yaşamış emekli bir eğitimci olarak ihtiyaç duyduğunuzda değerlendirme toplantılarınızda deneyim ve görüşlerimi paylaşabilirim.
  Çalışmalarınızda, en temel soruların sorulmasının önündeki engelleri kaldırmanız dileği ile iyi günler.
  Ali Çakıroğlu
  0505 811 30 58

  YanıtlaSil
 2. Bilinç Üniversitesi Rektörüyüm. Aynı zamanda "yasa bağımlısı"yım.

  Bilinç Üniversitesi çevre, tüketim,trafik, sağlık, vergi, rüşvet, iş ahlakı, milli servet, imar ve her şeyi devletten bekleme gibi alanlarda yıllardır devam eden okul dışı eğitim çalışmalarında edinilen "tecrübi bilgi" ile kurulmuş bir kurum olup, genelde "Burası Türkiye" denilerek ifade edilen,içinde polis, savcı ve hakimlerin de, farkında olmadan da olsa yer aldıkları "TERÖR" sorunuyla savaşma sorumluluğunu üstlenmiştir.

  Galip Baran

  Rektör

  Turgutreis- BODRUM

  (0252)382 34 77
  (0535) 844 84 76

  YanıtlaSil

Yorumunuz en kısa sürede gözden geçirilip uygun bulunması durumunda sitede yayınlanmasına izin verilecektir